Tag Archives: theatre

From Ms. Merlin…

From Ms. Merlinda Bobis’ novel: Fish Hair Woman Ang lahat ng ito ay pagsubok lamang, kinabukasan agad malilimutan. Pakikibaka ang mahalaga, ituloy ang aklasan. Hindi pa katapusan ng mundo. yes it is not the end of the world. If it’s … Continue reading

Quote | Posted on by | Tagged , , , | Leave a comment